THEXPERT.NL

Welkom, Welcome, willkommen, bienvenue @ THEXPERT.NL Gaming Community

Nederlands:
Met ruim 1000 leden is THEXPERT.NL Nederlands tofste en leukste pc gaming & community.
THEXPERT.NL Gaming Community is opgericht met de bedoeling om leuke en gezelligheid gamers te combineren met professionele gamers van alle leeftijden. Op onze Professionele Teamspeak server is het ook altijd gezellig. Er is vrijwel altijd iemand die wil gamen. Tevens is het bij ons mogelijk een eigen kanaal aan te maken met een door jou gekozen naam. Het maakt bij ons niet uit of je beginnend of gevorderd bent, jong of oud bent. Het belangrijkste is dat je plezier hebt in het spel wat je speelt. Er worden bij ons alle populaire games gespeeld van dit moment maar ook wat oudere games. De populairste games die nu gespeeld worden zijn Modern Warfare Fortnite / PlayerUnknown Battlegrounds / Battlefield / Call of Duty / GTAV / ARK / CSGO Counter Strike / rocket league / Rainbow / Splintercel / Watch Dogs / en Minecraft. Maar ook ieder andere game mag / kan en word bij ons gespeeld.

THEXPERT.NL Gaming Community is bedacht en opgericht op 03-11-2014 door Guru, Zijn game naam is TXplosiveX De afkorting van THEXPERT (clantag) is TX. Er zijn regelmatig giveways bij ons en het is altijd gezellig. Wil je lid worden van de tofste en leukste community van Nederland ?. Schrijf je dan in verderop op deze website. Dit kost je verder niets en er zijn geen lidmaatschapskosten.English:
With over 1000 members, THEXPERT.NL is the Netherlands' coolest and nicest PC gaming & community.
THEXPERT.NL Gaming Community was founded with the intention of combining fun and social gamers with professional gamers of all ages. It is also always fun on our Professional Teamspeak server. There is almost always someone who wants to play games. It is also possible to create your own channel with a name of your choice. It does not matter to us whether you are starting or advanced, young or old. The most important thing is that you enjoy the game you play. All popular games are played here with us, but also some older games. The most popular games currently being played are Modern Warfare Fortnite / Player Unknown Battlegrounds / Battlefield / Call of Duty / GTAV / ARK / CSGO Counter Strike / rocket league / Rainbow / Splintercel / Watch Dogs / and Minecraft. But every other game can / can and will be played with us.

THEXPERT.NL Gaming Community was conceived and established on 03-11-2014 by Guru, His game name is TXplosiveX The abbreviation of THEXPERT (clantag) is TX. There are regular giveways with us and it is always fun. Do you want to become a member of the coolest and nicest community in the Netherlands? Then register later on this website. This costs you nothing further and there are no membership fees.Deutsch:
Mit über 1000 Mitgliedern ist THEXPERT.NL die coolste und netteste PC-Gaming- und Community der Niederlande.
THEXPERT.NL Gaming Community wurde mit der Absicht gegründet, unterhaltsame und soziale Spieler mit professionellen Spielern jeden Alters zu verbinden. Es macht auch immer Spaß auf unserem Professional Teamspeak Server. Es gibt fast immer jemanden, der Spiele spielen möchte. Es ist auch möglich, einen eigenen Kanal mit einem Namen Ihrer Wahl zu erstellen. Für uns ist es egal, ob Sie Anfänger oder Fortgeschrittene sind, jung oder alt. Das Wichtigste ist, dass Sie das Spiel genießen, das Sie spielen. Bei uns werden alle gängigen Spiele gespielt, aber auch einige ältere Spiele. Die beliebtesten Spiele, die derzeit gespielt werden, sind Modern Warfare Fortnite / Unbekannte Schlachtfelder / Schlachtfeld / Call of Duty / GTAV / ARK / CSGO-Gegenangriff / Raketenliga / Regenbogen / Splitter / Wachhunde / und Minecraft. Aber jedes andere Spiel kann / kann und wird mit uns gespielt. THEXPERT.NL Gaming Community wurde am 11.03.2014 von Guru ins Leben gerufen und ins Leben gerufen. Sein Spielname ist TXplosiveX. Die Abkürzung für THEXPERT (Clantag) ist TX. Es gibt regelmäßige Werbegeschenke bei uns und es macht immer Spaß. Möchten Sie Mitglied der coolsten und nettesten Community in den Niederlanden werden? Dann registrieren Sie sich später auf dieser Website. Dies kostet Sie nichts weiter und es gibt keine Mitgliedsbeiträge.Spanish:
Con más de 1000 miembros, THEXPERT.NL es la comunidad y juego de PC más cool y agradable de los Países Bajos.

THEXPERT.NL Gaming Community fue fundada con la intención de combinar jugadores divertidos y sociales con jugadores profesionales de todas las edades. También es siempre divertido en nuestro servidor Professional Teamspeak. Casi siempre hay alguien que quiere jugar juegos. También es posible crear tu propio canal con el nombre que elijas. No nos importa si es principiante o avanzado, joven o viejo. Lo más importante es que disfrutes el juego que juegas. Todos los juegos populares se juegan aquí con nosotros, pero también algunos juegos más antiguos. Los juegos más populares que se juegan actualmente son Modern Warfare Fortnite / Player Unknown Battlegrounds / Battlefield / Call of Duty / GTAV / ARK / CSGO Counter Strike / rocket league / Rainbow / Splintercel / Watch Dogs / y Minecraft. Pero cualquier otro juego puede / puede y se jugará con nosotros.

THEXPERT.NL Gaming Community fue concebida y establecida el 11-03-2014 por Guru. Su nombre de juego es TXplosiveX. La abreviatura de THEXPERT (clantag) es TX. Hay regalos regulares con nosotros y siempre es divertido. ¿Quieres convertirte en miembro de la comunidad más genial y agradable de los Países Bajos? Luego regístrese más tarde en este sitio web. Esto no le cuesta nada más y no hay cuotas de membresía.Français:
Avec plus de 1000 membres, THEXPERT.NL est la communauté de jeu et de communauté la plus cool et la plus sympathique des Pays-Bas.
THEXPERT.NL Gaming Community a été créée dans le but de combiner des joueurs amusants et sociaux avec des joueurs professionnels de tous les âges. C'est aussi toujours amusant sur notre serveur Professional Teamspeak. Il y a presque toujours quelqu'un qui veut jouer à des jeux. Il est également possible de créer votre propre chaîne avec un nom de votre choix. Peu nous importe que vous soyez débutant ou avancé, jeune ou vieux. La chose la plus importante est que vous appréciez le jeu auquel vous jouez. Tous les jeux populaires se jouent ici avec nous, mais aussi certains jeux plus anciens. Les jeux les plus populaires actuellement joués sont Modern Warfare Fortnite / Champs de bataille inconnus / Battlefield / Call of Duty / GTAV / ARK / CSGO, Counter Strike / Ligue des fusées / Rainbow / Splintercel / Watch Dogs / et Minecraft. Mais tous les autres jeux peuvent et peuvent être joués avec nous.

THEXPERT.NL Gaming Community a été conçu et créé le 03-11-2014 par Guru, son nom de jeu est TXplosiveX. L'abréviation de THEXPERT (clantag) est TX. Il y a des congés réguliers avec nous et c'est toujours amusant. Voulez-vous devenir membre de la communauté la plus cool et la plus sympathique des Pays-Bas? Puis inscrivez-vous plus tard sur ce site. Cela ne vous coûte rien de plus et il n'y a pas de frais d'adhésion.

Welkom namens XPLOSIVE op THEXPERT.NL Gaming CommunityInstructions email

YoutubeEventsCall of Duty Modern Warfare 2019

Wed, 14 Aug 2019 3:02:42 EDT
THEXPERT.NL bereid zich voor op Call of Duty Modern Warfare. Zorg dat je deze optijd in huis hebt.

PS4 Preorder Beta 12-13 Sept. PS4 Open Beta 14-16
PC/XBox/ Pre order Beta (PS4 openbeta)19-20 September.
Open Beta PC/Xbox/PS4 21-23 September

THEXPERT.NL is preparing for Call of Duty Modern Warfare. Make sure you have this time at home.
PS4 Preorder Beta 12-13 Sept. PS4 Open Beta 14-16
PC / XBox / Pre-order Beta (PS4 openbeta) 19-20 September.
Open Beta PC / Xbox / PS4 September 21-23

TeamspeakDownload TEAMSPEAK TS3

Connect TX.TEAMSPEAK.VG

          Youtube Subscribe!         

Contact

We hebben je bericht ontvangen, je hoort zo snel mogelijk van ons!

Sorry, het verzenden is niet gelukt! Probeer het later nog eens.